Възраждане: България намалява с по 133 човека на ден!


Възраждане с пакет от мерки в програмата си за справяне с демографската катастрофа в страната


България някога е била незаобиколим фактор в Източна Европа, а днес ролята й е сведена до геополитическа периферия на общоевропейския глобализационен политически проект, наречен Европейски съюз. От водеща военна и политическа сила в региона през първата половина на 20-ти век страната ни днес е държавоподобно образувание (колония) със затихващи функции. Преходът в България, за огромно съжаление, не доведе до качествена демокрация и ефективна икономика, каквото беше пропагандното клише в началото на промените, а до дълбоко политическо и социално разслоение, което се възпроизвежда и усилва циклично, отнемайки непрекъснато изначалната вяра на българите във възможността да бъде изградено справедливо общество, което да ни направи част от модерния и проспериращ свят.


В своята предизборна програма Възраждане си поставя като приоритет подобряване на здравеопазването и образованието, възстановяване на икономическата стабилност и справяне с демографската катастрофа.


Пълноценното развитие на икономиката е резултат от разбирането, че пазарният фундаментализъм е също толкова вреден, колкото и пълният държавен контрол. С водещо държавно участие следва да бъдат водещите икономически отрасли като енергетика, природни богатства, военна промишленост, транспорт, комуникации и други. Необходимо е осигуряването на държавна подкрепа за малкия и среден бизнес, повишаване на доходите на българите, изкореняване на корупцията на всички равнища и развитие на селското стопанство и промишлеността. Необходима е държавна политика за откриване на нови пазари извън България и Европейския съюз. Възраждане ще работи за превръщането на България в технологичен център на Балканите и Европа.


Част от предложенията на Възраждане в сферата на образованието са: премахване на делегираните бюджети; ограничаване на влиянието на чужди организации от неправителствения сектор върху образователната система; мандатност на директорите, намаляване на административната тежест върху учителите; пренаписване на учебните програми и учебниците по хуманитарните науки в дух на родолюбие; възстановяване и развитие на хуманитарното и професионалното образование; пряка взаимовръзка между висшето образование и кадровата политика на държавата.


Според Възраждане в здравеопазването е необходимо да бъдат премахнат търговският статут на болниците. За въвеждането на държавно финансиране на медицинските дейности, обвързано с потребностите на пациентите; признаване на правото на минимален безплатен пакет медицинска помощ за всички български граждани, която ще е финансирана чрез държавния бюджет; отпадане на ДДС върху лекарствата; за здравните служби в малките населени места; за ефективно прилагане на програми за здравна култура и здравно образование на населението; възстановяване на училищните здравни кабинети и осигуряване на държавно програмно финансиране за проблемите по семейното планиране и асистираната репродукция


Един от основните проблеми, които Възраждане разпознава е демографската криза в страната. Ситуацията в България в последните години категорично може да се определи като демографска катастрофа. Населението у нас намалява трайно. Само през последните 30 години броят на живеещите в България е спаднал с повече от 2 милиона души. Броят на жените в детеродна възраст за 15 години е с близо 300 хиляди по-малко. Продължава застаряването на населението. Средното ниво на смъртност вече надвишава 15 промила, докато коефицентът на раждаемост е под 10 промила, което формира отрицателен естествен прираст от над 5 промила – най-висок в Евросъюза.
България намалява с по 133 човека на ден!
Възраждане разполага с разработена програма за излизане на страната от демографската катастрофа. Някои от мерките, които предлагаме, са: стимули за завръщане на българските емигранти; привличане на български общности, които да се заселят в България с облекчена процедура по даване на гражданство, земя, жилище и образование; комплект от мерки за повишаване на раждаемостта.
Възраждане ще работи за укрепване на семейството като институция и като основна клетка на българското общество. Традиционната етика, морал и ценности трябва отново да намерят място в нашето общество и да подпомогнат семействата в желанието им за създаване и отглеждане на деца.


Други приоритети заложени в нашата програма са преструктуриране и модернизиране на българската армия, Колективната отбрана, основаваща се на участие във военно-политически блокове, може да бъде само поддържащ елемент от сигурността ни, но не и основен такъв; референдуми за оставането на България в ЕС и НАТО; запазване на националната валута, оптимизация и дигитализация на държавната администрация, съкращаване броя на държавните служители; преразглеждане на всички концесионни договори за добив на подземни богатства, устойчиви политики за опазване на околната среда и премахване на нерегламентираните сметища, засилен контрол върху дърводобивната дейност, възстановяване на вече обезлесени територии, подобряване на качеството и контрола на храните.
Ако българите дадат доверието си на Възраждане и гласуват с номер 5 в интегралната бюлетина на 4 април 2021 г. ще получат народни представители, които ще взимат решения с грижа и мисъл за народа. Всичко, което е необходимо да направят сънародниците ни тук и зад граница е да повярват в България, да повярват че промяната е възможна. Така заедно ще превърнем България в предпочитано място за живот, работа и отглеждане на деца.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари