Време е някой да изхвърли боклука?


Сигнализираме Ви във връзка с това, че намиращите се на ул.“Опълченска“ 1 контейнери за сметосъбиране биват ползвани по начин, който загрозява добрия вид на улицата и са проводник на зловонния и потетенциални зарази. Те биват ползвани от жители на целия град, дори бих казал, че и на жители на околните села.

Ежедневно спират бусове и разтоварят отпадъци от фирми, които нямат нищо общо с тези контейнери-имам предвид, че тези контейнери трябва да се ползват от наемателите на помещения собственост на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД, тъй като именно те плащат такса смет за обслужването на същите контейнери. Също така те биват преравяни от групи роми ежедневно, които изкарват боклуци от тях и ги оставят на улицата. Фирмите наематели в „Стоково тържище“ – Троян имат сключени договор за наем на помещения намиращи се на същия терен.

Проведени са разговори с Николай Вълков-управител на Общински пазари, в който той обясни, че няколко пъти се е опитвал да вземе мерки, но не е стигнал до адекватно решение на проблема…  Молбата на наемателите е тези контейнери да бъдат преместени от сегашното им място (до входа на стоковото тържище) на място, което би спряло безразборното изхвърляне на отпадаци и тяхното разхвърляне по улицата.

Възмутени наематели в „Стоково тържище“ – Троян с молба към Кмета на Община Троян! 

Коментари