Временна организация на движението на Баховското шосе в Ловеч


ОБЩИНА ЛОВЕЧ уведомява, че във връзка с появили се скрити дефекти след изграждане на канализационната мрежа на подобект “Водоснабдителна и канализационна мрежа на кв.Баховско шосе“, реализиран по проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч“, и по искане на кмета на Община Ловеч същите ще бъдат отстранени от изпълнителя на СМР в рамките на поетите гаранции.

За да се гарантира безопасността на пътуващите граждани, ще бъде въведена временна организация на движението от кръговото кръстовище „Баховица“ до разклона Лисец – Баховица, считано от 30.06.2015 г. до 06.07.2015 г.

Движението на МПС ще се осъществява съгласно одобрения проект за ВОБД при спазване на изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по улиците и пътищата.

 Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели и пътни знаци.

С оглед предстоящите промени в движението Община Ловеч призовава водачите на пътни превозни средства да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки въведената временна организация на движение.

Община Ловеч моли за извинение за създаденото неудобство!

Коментари