Врабево обявяват национален конкурс за разказ


Кметство – Врабево, с подкрепата на Община Троян и издателска къща „Световит”, обявява конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.

В конкурса могат да участват  български  граждани, навършили осемнадесет години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл или телефон за връзка.

Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, 12 п. и да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.

Същите  да бъдат изпращани на имейл   [email protected] или на адрес – София-1574,  ж.к.  Слатина, бл-8 Б, изд. „Световит”, до 30 септември 2015 година.

Творбите ще се оценяват от компетентно жури, което ще присъди една първа награда от 500 лева, втора – от 350 и трета – от 250 лв.

Наградите ще бъдат връчени на отличените автори  в навечерието на празника на Врабево, на 7 ноември 2015, от 17 ч., в ресторант „Центъра”.

Коментари