Водният цикъл в Троян – ПРИКЛЮЧИ !!!


Най-мащабният проект, изпълняван някога на територията на община Троян, приключи. Официално „точката“ на изпълнението на втория етап на водния цикъл на града бе сложена на заключителна пресконференция, състояла се на 17 септември в новия информационно-културен център. В медийната среща взеха участие кметът на общината Донка Михайлова, Николай Пенев – представител на строителите, Вера Добрева – ръководител на проекта и инж. Тонимир Гечев – представител на асоциирания партньор ВиК „Стенето“ – Троян.

Проектът, който е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ и е на стойност 28 млн. лв., включва изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна и канализационна мрежа, чиито цифрови изражения са съответно 7 км и 21 км. Това означава подобрено качество на живот на 24-те хиляди троянци, намалена загуба на вода с 5-6%, подобрено екологично равновесие на територията на града и по-чиста река Осъм.

Освен най-мащабният, проектът „Воден цикъл“ е и най-трудният, изпълняван на територията на община Троян през последните десетилетия, подчерта градоначалникът. И посочи причините: ултракратки срокове на изпълнение в рамките на 26 месеца; ежедневни предизвикателства, свързани както с метеорологичната обстановка, така и със спрените плащания по оперативната програма, което на много места в страната провокира „дезертиране“ на строителите; решението на екоминистерството ДДС-то в размер на 4 600 000 лв. да бъде невъзстановим разход по проекта, а да се възстановява от републиканския бюджет, водещо до несигурност и забавяне на плащанията. Показвайки парче корозирала тръба, Михайлова отбеляза, че това са тръбите, от които троянци са пили вода до изпълнението на проекта, а „днес те пият вода от нови тръби, пият чиста вода“.

Друг важни резултат от изграждането на водния цикъл е разумната цена на водата, която плащат гражданите на Троян – 1,49 лв. за кубик, докато на жителите на областта тя струва 2,39 лева. „И накрая искам да кажа, че този проект беше последният шанс на нашия град да реконструира ВиК-мрежата си. Следващият програмен период, които не са направили това, ще плащат сериозни санкции по силата на европейското законодателство, което ще оскъпи цената на ВиК-услугите. Троянци могат да бъдат спокойни, че такива санции няма да плащат“, каза в заключение кметът Донка Михайлова.

 

 

 

Коментари