ВНИМАНИЕ! Огнище на заболяването АНТРАКС в Луковит!


Областна дирекция по безопасност на храните, град Ловеч, констатира първично огнище на заболяването антракс в град Луковит, община Луковит, област Ловеч.  Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.
След смъртта на 3 телета в един животновъден обект, обслужващият фермата регистриран ветеринарен лекар е взел проби и е уведомил незабавно директора на Областната дирекция по безопасност на храните, град Ловеч. Официалният ветеринарен лекар е взел допълнително проби за лабораторни изследвания.  Резултатите показват наличие на причинителя на заболяването антракс. Бързата реакция и извършените преки действия на служителите на ОДБХ, лекуващият лекар и собственика на засегнатия обект са предотвратили разпространението на заболяването.
На 22.11.2017 г. и 23.11.2017 г. е извършена спешна ваксинация на всички животни в засегнатия животновъден обект и близката ферма. До момента са ваксинирани общо 439 говеда.
Ще бъдат ваксинирани близо 2000 едри, дребни преживни животни и коне в гр. Луковит и близките села.
Наложени са принудителни ограничителни мерки, включващи:
· почистване и дезинфекция,
· забрана за придвижване на възприемчиви на заболяването животни към и от територията на заразеното населено място,
· ваксинация на едри и дребни преживни животни и коне в Луковит,
· забрана за клане на ваксинираните животни за 28 дни след ваксинацията.
Извършват се постоянни клинични прегледи на животните. Към момента не се наблюдават нови заболели животни.
Собственикът на засегнатия животновъден изцяло съдейства на ветеринарните и здравните власти за извършване на всички необходими действия и мерки.
До този момент животните в град Луковит не са подлежали на ваксинация, защото в района не е констатирано огнище на антракс през последните 30 години.
 
По данни на Регионална здравна инспекция – Ловеч контактните лица са без симптоматика на заболяването, но остават под наблюдение на личните си лекари. На същите е назначено превантивно лечение с антибиотици.
Коментари