ВНИМАНИЕ! Вероятност от градушка и интензивен валеж в Троян до 2 часа


Облачна клетка с потенциал за интензивен валеж и градушка в момента се развива южно от Троян, но се движи към града.


Коментари