Вижте проекта за Многофункционална спортна зала в Троян


Община Троян публикува и постави на информационни табла обемно-градоустройствено проучване за Многофункционална спортна зала в Троян. Проектът беше избран след провеждане на конкурс през 2019 г.

Всеки, който има интерес, може да види схемите и снимките на информационните табла пред общинската администрация, както и на официалната страница на Община Троян, за запознаване и мнение по така предложените схеми и визуализации. Мненията си може да изпращате на електронна поща [email protected]  до края на месец март.

Припомняме, че целта на проведения конкурс бе при конкурентен принцип, Община Троян да получи концепция Обемно-градоустройствено проучване за Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м., избрана от независимо жури, с присъждане на награди. Целта бе чрез конкурса да се намери оптимално решение за оползотворяване на потенциала на имота и прилежащия терен – обслужваща улица. Необходимостта от Многофункционална спортна зала за нуждите на Троян става все по-належаща. Броят на спортните клубове нараства. Потребностите от спортна база стават все по-неотложни. Променят се и условията за провеждане на състезания от местно, регионално и републиканско ниво, изискванията стават все повече и все по-строги.

Коментари