ВИДЕО! Кошмарът с черната овца на РС-Троян съдия Антоанета Симеонова продължава. Същата доказано е некомпетентна или корумпирана?


Допитахме се до повече от 10 юриста с въпроса как намирате мотивите във връзка с безпрецедентния пасквил на съдия Антоанета Симеонова. Почти всички го определят като необосновано, постановено при липса на доказателства, без да е изяснена фактическата обстановка. Предметът на иска е, че хотел Алфа Ризорт като член на сдружение к.к. Чифлик твърди, че не се водоснабдява посредством бидон в реката , в който е поставена помпа, която чрез маркуч е присъединена към водопреносната система в хотел Алфа Ризорт. Съдебно-решаващият орган е приел, че тъй като Алфа Ризорт има нотариален акт за собственост на хотела от ноември 2016г. и удостоверение за категоризация №434 от Община Троян (умишлено съдията е пропуснал годината) от преди 30 години, съдът  е  решил, че вода има! Съдия Антоанета Симеонова е сезирана от ищеца Алфа Ризорт с 4 статии, в койио се описва, че вода няма, към всяка статия има и видео клипове, в които се изнасят обстоятелства, който също не са обсъдени в решението, нещо повече скандалната съдийка Симеонова дори не е задължила ищеца да представи договора с ВиК оператор или последната фактура за платена сметка към същия, нито е  обърнала внимание на съдържанието на статиите и видеата с оглед назначаване на експертиза с оглед изясняване на фактическата обстановка по случая! Не, това не е тема на съдия Антоанета Симеонова, тя решава дело за наличието на вода в к.к. Чифлик като през същата 2019г. тя  е гледала друго дело по жалба на същото Сдружение к.к. Чифлик , по което е взела решение, че вода няма, тъй като фирма ДАД-ООД не осигурява такава, а ВиК „Стенето“, няма мрежа там!!! Ето това е върхът на психопатията  на съдия Антоанета Симеонова иначе със самочувствие, че има някакви познания и мераклийка да стане шеф на Окръжна Прокуратура в Ловеч или Председател на Окръжен Съд –Ловеч, за каквато също се гласи да участва по данни от наши читатели. Това е притеснително, не обезпокоително и недопустимо черната овца на РС-Троян, която постановява актове на ръба на закона, да има претенции да се нарича магистрат. Няма да обсъждаме поведението на рекетьорите като Христо Гешов ,който скочи като Матросов на абразурата да брани Антоанета Симеонова, което е още едно доказателство за лошите и практики.

Коментари