Ваня Събчева участва среща по проект „За финансовата достъпност до ранно образование“


Областният управител Ваня Събчева участва в среща за представяне на резултатите от проучване в община Луковит в рамките на проект „За финансова достъпност до ранно образование“. В работата на фокус групата се включиха и експерти от екипа й, както и зам.-кметът на Община Луковит Цветенка Хаджиева и експерти от община Луковит,  експерти от РУО – Ловеч, представители на Сдружение „Знание“ и финансиращата организация – „Тръст за социална алтернатива“.

Проучването е проведено в периода ноември – декември 2018 година сред 400 жители на община Луковит.

Предмет на изследването са оценките, нагласите и очакванията на родители, работещи в детски градини и жители на община Луковит по отношение на сегашното състояние на ранното образование, съществуващите предизвикателства и проблеми, потенциалните идеи за промени, в това число и предложения за корекции на настоящите финансови параметри, свързани с достъпа до ранно образование на територията на община Луковит.

Грижата за децата като ценност прекрачва границите на имуществени, статусни, професионални, възрастови и езикови групи. Много добро е и мнението за детските заведения в общината и тенденциите към подобрение при тях. Това мнение се гради преди всичко върху личния опит на хората с деца на съответната възраст, отколкото да е плод на предварителни и неинформирани нагласи. За голяма част от пълнолетните граждани на общината достъпът до ранно образование за всички деца в респективната възраст е припозната ценност.  Тези данни представи Ралица Попова.

По думите й въпреки всичко 16% от децата в тази възраст не ползват пълноценно услугите на детските градини. Високото число нередовни или изцяло непосещаващи детска градина поражда въпросителни за реалното покритие на образованието при малък, но устойчив дял от децата. Тъй като доброто развитие в предучилищна възраст в голяма степен предопределя резултатите и в училище, формалното образование остава една скрита величина, за която не може да се съди по официалната статистика за броя учащи, броя рано отпаднали, броя завършили.

Значително мнозинство от 400-те анкетирани пълнолетни граждани на общината е на мнение, че намалението на таксите за ранно образование би стимулирало повече домакинства и би довело до по-голяма посещаемост на детските заведения. Намалението на разходите за родителите, свързани с посещението на детска градина, би било посрещнато добре, стига да не бъде рамкирано като действие „за сметка“ на други приоритети в на местния бюджет.

Значим факт е, че близо половината от запитаните 400 пълнолетни жители на общината са на мнение, че всички такси и плащания следва да отпаднат изцяло за децата на 5 и 6 години, които са задължени да посещават детско заведение и са в предучилищна възраст. Всеки четвърти пък е за намаление на тези плащания. Общо почти 75% от запитаните подкрепят намалението или пълното отпадане на плащанията за деца на 5 и 6 години.

Сумарно около 85 на сто от анкетираните декларират своята подкрепа за реформа, която би довела до намаляване или отпадане на таксите за посещение на детска градина за деца, произхождащи от семейства с ниски доходи. От анкетираните 400 човека общо 36 на сто подкрепят пълното отпадане на таксите, а останалите около 50% – тяхното намаление.

Областният управител Ваня Събчева коментира темата, като подчерта, че решение за това дали да има и какъв да е размерът на таксите за детски градини е право на общинския съвет, като акцентира, че от това не трябва да се прави популизъм.

Предучилищното образование от 5-годишна възраст е задължително. То може да се осъществява в детска градина или в подготвителна група в училище, до обяд или целодневно, въпрос на избор на родителите и свободни места. Детските градини в община Луковит се посещават общо от 528 деца, като 3-4 годишните са 266, а 5-6 годишните са 262. Още 61 деца на възраст 5-6 години се обучават в подготвителни групи към училищата, поясни зам.-кметът на община Луковит.

Коментари