ВАЖНО! Община Ловеч въвежда нови мерки връзка с ограничаването на разпространение на COVID-19


От 20.10.2020 година Общинският оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч въвежда на територията на общината нови по-строги мерки. Това стана след като на 19.10.2020 г. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе заседание на Общински оперативен щаб (Щаба), където бяха поставени и одобрени допълнителните мерки.Те се налагат поради отчетената тревожна тенденция на разпространение на COVID-19 в общината, повишения брой на отчетените положителни случаи на заболели и контактни лица.Целта е запазване живота и здравето на гражданите и балансирано натоварване на здравната система за справяне с коронавирус инфекцията.

Ето какви са новите мерки:

Преустановят се посещенията в клубовете на инвалида на територията на общината за запазване на здравословното състояние на възрастните хора;
Преустановява се допускането на публика при провеждане на спортни мероприятия в Спортната зала на Община Ловеч; Препоръчва на директорите на училища да въведат аналогични мерки при провеждане на спортни мероприятия в училищните физкултурни салони;
Засилват се контролните дейности по спазване на противоепидемичните мерки в работните помещения на административната сграда на Община Ловеч: завишаване на сутрешния филтър при допускане на служители до работните им места;
Системен контрол за носене на маски в сградата; ограничаване достъпа на външни лица, с изключение на центровете за административно обслужване, в които лицата да бъдат допускани само с маска и при спазване на необходимата дистанция;Община Ловеч ограничава командироването на служители за участие в обучения и други форуми, освен при особена важност;
Община Ловеч, съвместно с органите на МВР и РЗИ, въвежда засилен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти за носене на маски и спазване на дистанция между клиентите; Препоръчва се на собствениците на търговски обекти да въведат вътрешноведомствен контрол за спазване на въведените от здравните органи мерки;
Община Ловеч въвежда засилен контрол за спазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето и за недопускане на деца под 18 години на обществени места след 22.00 часа без придружител;
Община Ловеч препоръчва на превозвачите да не допускат в обществения транспорт пътници без маска, да се спазва необходимата дистанция;
Препоръчва се извършване на дезинфекция на крайните спирки на градския транспорт;
Препоръчва на собствениците на нощни клубове и дискотеки да спазват стриктно разпоредбите на държавните здравни органи за заетост на местата не повече от един човек на един кв. м от общия капацитет;
Препоръчва на ръководствата на народните читалища да преустановят репетиционния процес на певческите групи до края на м. октомври 2020 година.

Коментари