БОРИС БОЯДЖИЕВ Е ЛИ „КАРИБСКИ ПИРАТИ“ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – СХЕМИ И ФАЛИТИ, ИЗКУПУВАНЕ… ДО КОГА?! КЪДЕ Е ПРОКУРАТУРАТА, ИМА ЛИ ЧАДЪР …?


След задълбочен анализ на положението на Борис Бояджиев, който бе неразпознаваем в гр. Троян като наш съгражданин до скоро поне, когато изригна, че бил жертва уж, всички го гледаха със смесени чувства. С времето се оказа, че не е съвсем цвете за мирисане, макар и да си е кръстил Приватизационен фонд на името на „Свети Никола“, то от Библейски времена се знае, че дявола има много превъплащения, но си остава дявол.

Та да се върнем на мъченика Борис Бояджиев, който рев, сълзи, и т.н., за да внуши някому, че бил жертва. На какво е жертва обаче. Борис Бояджиев е приватизатор, заграбил десетки държавни предприятия за голи обещания, като после довел фонда до фалит разбираме от публикации в печата, нещо повече след фалита доизкупил за стотинки боновете на клетите наивници, които са му се доверили. Това как се нарича в Америка, Радан Кънев модел или Иван Костов модел, ние тук го наричаме престъпление и схема за измама, а защо прокуратурата спи?!

Вярно ли е това, което Борис Бояджиев разказва навсякъде, като заплашва с кръгове свързани с мутри, към който с патос твърди, че принадлежи? Мутренските времена пак ли се завръщат, че да треперим от страх заради силовото му минало и връзки с кръгове и контакти?! Какво се случва тук, къде са компетентните органи? Как бе обран Българският народ и има ли измама в приватизационите схеми на Борис Бояджиев и симулативните фалити?! Предстои да разберем …

Вижте една статия, която е красноречива. Едва ли има нужда от коментар, пита се обаче къде е прокуратурата и истина ли е, че има чадър на Борис Бояджиев?! Ако не как е допуснато всичко това?

Акционерите на Индустриална холдингова компания ще се съберат отново на 24 януари

Банкеръ
понеделник, 09. януари 2012 – 16:00

Поради липса на кворум, свиканото от Индустриална холдингова компания АД – София, която е в ликвидация, извънредно общо събрание на 9 януари, не се е провело, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 24 януари на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери, към 10 януари. Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 6 януари.

В дневния ред е точката за приемане на началния отчет и баланс в ликвидация към момента на прекратяване на дружеството и доклад на ликвидатора, който пояснява баланса.

Акционерите са определили осемнадесетмесечен срок за приключване на ликвидацията на бившия приватизационен фонд. Отчитането му ще започне да тече от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите на холдинга за предявяване на вземанията им. За ликвидатор на дружеството е определен Георги Богданов, който в момента е член на борда на директорите, а за дейността си той ще получава месечно възнаграждение в размер на 1200 лева.

Мениджърите – Борис Бояджиев – изпълнителен член, „Борком“ ЕООД – председател, и Георги Богданов, загубиха местата си в съвета на директорите, като те са освободени от длъжност и от отговорност за дейността им през периода между 1 януари и 22 август тази година.

Основни акционери в Индустриална холдингова компания са „Борком“, в който едноличен собственик е Борис Бояджиев (с дял от 22.78%) и самият Борис Бояджиев (с 24.76%). Останалите книжа са собственост на други юридически лица (с 0.24%) и група физически лица, който държат 52.22% от акциите с право на глас.

Компанията е наследник на Национален приватизационен фонд Св. Никола АД. През януари 1998 г. той беше преименуван в Индустриален холдинг Св. Никола АД, а от септември същата година носи наименованието Индустриална холдингова компания АД.

 

снимка: Троян 21

Коментари