Блокадите са незаконни, а законите са за всички


Незаконни блокади, палатки, тенти, кофи за смет на средата на ключови столични булеварди – това е равносметката от последните няколко дни на протестни мероприятия в София, по време на които група хора, свързани с лидера на „Да, България“ Христо Иванов, инициативите БОЕЦ и „Правосъдие за всеки“, както и бившият омбудсман Мая Манолова се настаниха на къмпинг в центъра на града.Миналата седмица полицията за малко влезе в ролята си и разчисти палатковите лагери на незаконно къмпингуващите в София и още няколко големи градове в страната. Последното обаче предизвика интересни интерпретации, че протести, блокади и прояви на „гражданско неподчинение“ всъщност са изконно право на всеки недоволен гражданин, както и че Конституцията на Република давала легитимното право на протестиращите да блокират пътни артерии и действията на полицията във връзка със Закона за пътищата били нищожни, защото Конституцията била над всеки един закон.Подобни констатации, макар и своята благозвучност, предизвикват единствено отговора: „Да, добре“, обаче не съвсем, тъй като всеки български гражданин има не само права, но и задължения, а блокадата на кръстовища, чупенето или местеното на пейки, кашпи, кофи за боклук, нарушават не само Указа за борба с дребно хулиганство и няколко закона, но също и текстове от Конституцията на Република България.Ето и доказателството:Конституция на Република БългарияЧл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.Указ за борба с дребното хулиганствоЧл. 1, ал.2. Дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 (хулиганство) от Наказателния кодекс.Закон за събранията, митингите и манифестациитеЧл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.(2) В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срокЗакона за пътищатаЧл. 53, ал. 1. т.4. Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, които извършват или наредят да бъдат извършени в обхвата на пътя7а) дейности, застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване, или използване на пътищата извън тяхното предназначение;Закон за движение по пътищатаЧл. 55. (2) На автомагистрала или скоростен път е забранено движението на превозни средства с рекламна цел, провеждането на технически изпитания на автомобили и мотоциклети, организирането на демонстрации и движението на рекламни и други шествия.Чл. 88. Организирани шествия и състезания по пътищата за обществено ползване, могат да се провеждат само след разрешение на собствениците или администрацията, управляваща пътя и след предварително съгласуване на маршрутите, условията и временно на провеждането им с органите на МВР.Мнението на експертите, както и на обикновените наблюдатели на окупацията на София и възлови пътища в страната също е еднозначно – тези действия са напълно незаконни.

Повече вижте на линка: https://legalworld.bg/blokadite-sa-nezakonni-a-zakonite-sa-vsichki

Коментари