Благодарение на кмета Панчев отпуснаха 600 000 лв. за ремонт на водопровода в с. Царева ливада


След подписано споразумение между Община Дряново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Община Дряново бяха отпуснати 600 000 лв. за ремонт на водопровода в с.Царева ливада.

Предвидени са средства за подмяна на водопроводна инсталация, попадаща в обхвата на пътно платно на републикански път III-609 в чертите на с.Царева ливада, това е изключително добра новина предвид това, че през 2021 година ще бъде цялостно ремонтиран и път ІІІ-609 Трявна – Царева ливада – Дряново.

Неколкократно в рамките на 2020 година, кметът на Община Дряново Трифон Панчев подаде заявления до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите за финансиране на различни проекти.

След проведени срещи и разговори от кмета на Община Дряново Трифон Панчев с представители на съответните министерства и уточняване параметрите за желаните финансирания, с радост Ви съобщаваме, че беше отпуснат финансов ресурс на Община Дряново за този ремонт.

Очакваме в скоро бъдеще и други проекти на общината да получат финансиране. Общинска администрация ще продължи да влага своя труд и усилия за реализирането на поставените цели и приоритети.

Коментари