БЕЗКОМПРОМИСНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ, СЪСТАВЕН Е ПОРЕДЕН АКТ


Безкомпромисното отношение към замърсителите на околната среда ще бъде засилено,  съобщава Община Ловеч. На 01.04.2019 г. служители на общината са съставили Акт за установявана на административно нарушение (АУАН) по Наредбата на Община Ловеч за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата. Актът е съставен на лицето А. С. А. (58 г.), живеещо в кв. „Дръстене“ в Ловеч. На това основание на нарушителя ще бъде издадено наказателно постановление.

Служители  от отдел „Контрол и сигурност“ са установили на място изхвърлянето на строителни отпадъци с каруца в близост до реката. Същото лице преди месец е получило предупредителен протокол да преустанови тази си дейност.

Миналата седмица пък след като бе почистено коритото на река Осъм в рамките на града, несъзнателен гражданин е изсипал  непотребните си домашни отпадъци през оградата, в близост до офиса на „Овергаз“ (виж снимката). Община Ловеч издирва повече информация за нарушителя.

Според чл. 15 на Наредба №1 на Община Ловеч при нарушения  от този вид на физически лица се налага глоба от 300 до 1000 лв., а при нарушение от юридически лица санкция в размер от 500 до 5 000 лева.

Oбщина Ловеч се обръща към  гражданите с апел да изхвърлят своите отпадъци на предвидените за това места. Необходимо е да се спазват приетите наредби, които определят реда и местата за изхвърляне на отпадъци.  Почистването на подобни нерегламентирани сметища излиза твърде скъпо, уточняват от общинската администрация.

Коментари