БАНЕВ ИЗТРЕЩЯ! Наел PR агенция да го изкара жертва!


Николай Банев е известен с изкривената си представа за реалността! Ако го попитате защо не плаща на своите работници и служители, той ще ви каже, че ги мързи или че те му дължат пари! Ако го питате защо е нарязал 130 предприятия за скрап, той ще ви каже, че са неефективни, остарели са технологиите и нямат пазари заради Китай!

Ако го питате как преди 20 години нямаше пукнат лев в джоба, а днес е прахосал милиарди от фонда за масова приватизация АКБ за лични нужди и това дали е естествено, той ще ви каже да си гледате работата!

Банев е пословичен с това, че живее в резиденция изградена върху труповете на десетки предприятия като Полимери, Костенец, Елма, и т.н. Това е Банев, който сега има нужда от лъскане на имиджа и трябва да се намери кой да му повярва, че е невинен! Че не е съсипал икономиката на България, че не е източил всички 130 заграбени предприятия и е спасил българите от вредните емисии като е затворил всички предприятия! Виновните на Банев ще бъде правителството, което дръзна да му търси отговорност, а може би и Франция, че не му се вързват!

Коментари