Агресията сред подрастващите се дължи на девалвацията на ценности и духовната криза


“Момче рита възрастен мъж във Видин”; “14-годишен уби с нож 13-годишно момиче в старозогорското село Скобелево” – това само част от заглавията в пресата, които свидетелстват за случаи на брутална агресия от страна на деца в последните седмици. За проблемите на детското правосъдие, ефекта от “сините стаи” и работата с проблемни деца разговаряме с председателя на Окръжен съд-Варна Марин Маринов. Именно в съдебния район на Варна работят и единствените специализирани съдебни състави у нас за работа с деца престъпници и жертви на престъпления.

Съдия Маринов, aгресията сред децата зачестява и обществото става свидетел на процес, който на моменти изглежда все по-труден за овладяване. Знаем, че във Варненския съдебен район действа „синя стая“ за работа с деца, жертви на различен вид насилие, но и с такива, които упражняват агресия. Да обясним накратко принципа на работа на „синята стая“.

Идеята на така наречените „сини стаи“ е да се осигури щадящо изслушване на деца, защото независимо от повода за досег с правосъдната система, отговорността за психическия комфорт на най-младите е за обществото. Децата могат да влязат в контакт с правосъдната система по различни причини, като най-честите са от семеен характер – например развод и свързаните с това съдебни процедури. Нерядко се налага това да се случва и по наказателни дела, по които децата може да са жертви, свидетели или извършители на правонарушения. Именно в тези случаи най-ярко изпъква целта на „синята стая“, да бъде осигурена среда, в която работата в досъдебната и съдебна фаза с децата да бъде максимално щадяща. За предпочитане е детето да бъде изслушано и разпитано един единствен път, за да не се налага да преживява случката отново, като се избегне т.нар. вторична виктимизация. Поради тази причина тези стаи са оборудвани с необходимата техника, която осигурява видео и аудио запис, който впоследствие се ползва. Задължително е присъствието на специалист, който предразполага детето, като прави достъпни за него въпросите, зададени от участниците в процеса. Те от своя стана нямат пряк визуален контакт с непълнолетното лице, а се намират зад т.нар. „венецианско стъкло“. За съжаление „сините стаи“ не могат да помогнат за намаляване на агресията сред подрастващите, а единствено да ограничат вредите върху тях от вече случилото се… Виж още ТУК.

Коментари